с. Пасіка. Пасіцький ДНЗ

 

Навчальний процес

 

Навчально-виховний процес у Пасіцькому дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно вимог Державного стандарту дошкільної освіти України - нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти (схвалено рішенням колегії МОНМСУ від 04.05.2012 № 5/2-2), який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, а саме: Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.2012 № 604), Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" від 09.12.2011 № 1/1111601).

Педагогічний колектив спрямовує зусилля на виховання та навчання життєво-компетентної особистості, яка домірна вимогам життя, адекватно поводиться, виступає активним суб’єктом життєдіяльності, проявляє своє «Я» у різних життєвих обставинах, володіє набором базових якостей, характеризується зрілими формами основних видів діяльності. Тобто дитини, яка знає, може, хоче і адекватно діє.

Щоденна кількість і послідовність занять з вихованцями ДНЗ визначається орієнтовним розкладом, що корегується щорічно з урахуванням навантажень на дітей згідно програм, вікових та індивідуальних особливостей дошкільників, відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Організація  будь-якого педагогічного впливу на дошкільників спирається на "зону найближчого актуального розвитку" кожної дитини.

Інваріативна частина змісту освітньої діяльності дошкільного закладу забезпечується на засадах освітніх ліній, визначених Базовим компонентом:

  • "Особистість дитини"

  • "Дитина в соціумі"

  • "ДИТИНА В ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ"
  • "ДИТИНА В СВІТІ КУЛЬТУРИ"
  • "ГРА ДИТИНИ"
  • "ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ"
  • "МОВЛЕННЯ ДИТИНИ"